מחירון שירותים


 

ביטוח כללי

 

 עלות כולל מעמ בשקלים

 

סוג שירות     

 

  

על חשבוננו!!!

 

פגישת הכרות ובדיקה ראשונית

ע''פ סיכום מראש

 בדיקת פוליסות והכנת חוות דעת

400 

פגישת שירות

55

העתק פוליסה ביטוח כללי

55

העתק תעודת חובה

55

עדכון שינוי כתובת בפוליסה

55

משלוח מסמכים סרוקים מארכיון החברה

עד 5 מסמכים שונים - כל מסמך נוסף 15 שקלים

120

טיפול בהחייאת פוליסה - ביטוח אלמנטרי

החזרה לתוקף לאחר הקפאה/ביטול עקב אי תשלום

150-500

טיפול באישור קיום הלקוח

75

טיפול בביטול והחזר כספים

650 

טיפול בטביעת רכב מול צד שלישי

 

   

ביטוח חיים, בריאות ופנסיוני

 

  

 עלות כולל מעמ בשקלים

 

 סוג שירות                                      

 

120

העתק פוליסה - ביטוח חיים/בריאןת/פנסיוני

                120

שינוי מוטבים - בתוכנית ביטוח/פנסיונית

                350

טיפול בהלוואה - ביטוח חיים/קופות גמל

                350

טיפול בהחייאת פוליסה - ביטוח חיים

החזרה לתוקף לאחר הקפאה/ביטול עקב אי תשלום

                450

טיפול בפדיון כספים

      ע''פ סיכום מראש

טיפול בתביעה בביטוח חיים ובריאות 

כאשר הפוליסה לא נערכה באמצעותינו

                150

איסוף מידע מהמסלקה הפנסיוני

אינו כולל עריכת המידע או ייעוץ כלשהו

 

 

עדכונים ומידע

27/02/2017 -   פנסיית חובה לעצמאים -  

על העצמאים לדאוג להפקדות לחיסכון

פנסיוני  משלהם בקופת גמל לקצבה

החל מ 1.1.2017

 

 

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

10/03/2017 -  

ביקורת: קרנות ברירת המחדל של האוצר :
כל התהליך הזוי - גם להמליץ על קרן פנסיה 
בניגוד לחוק וגם להעמיד את המעסיק
בדילמה שיכולה להפוך לחרב פיפיות כלפיו.


 

 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

3/04/2017 - הביטוח הסיעודי - הליכי תביעה

באתר גלובס:

הוראות חדשות  שנועדו לקצר ולפשט את הליכי

התביעה ולשמור על אובייקטיביות הבדיקה.