ביטוח דירה
  

  ביטוח המבנה 

 

  מכסה מפני נזקים אשר נגרמו למבנה הבית או דירת המגורים ולחלקים משותפים בבית

  המשותף או לחלקים  צמודים אליו כתוצאה מנזקים המכוסים ומפורטים במסמך

  תנאי הפוליסה

  וכדוגמא: אש, פריצה וגניבה, נזקי טבע וגם רעידת אדמה באם נרכש כיסוי זה.

 

  הרחבה לנזקי מים ונוזלים אחרים

  הרחבה זו מכסה אבדן או נזק, שהתגלו לראשונה בתקופת הביטוח, כתוצאה מהימלטות או

 דליפה של נוזלים  מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, או של נכס אחר

 בבית המשותף. קיימות שתי אפשרויות לרכישת ההרחבה:

 

  1. עם רכישת הביטוח, לבחור כי תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב מטעם החברה המבטחת.

  2. עם רכישת הביטוח, לבחור כי תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב על פי בחירת המבוטח. 

    

  הרחבה לביטוח המבנה – ערך הקרקע 

 במקרה של דירה בבית משותף ניתן לרכוש הרחבה ולבטח גם את ערך הקרקע למקרים

 בהם שיקום המבנה  בלתי אפשרי. 

 ניתן לרכוש כיסוי לנזקי רעידת אדמה בלבד או לכיסוי מקיף כולל נזקי רעידת אדמה.

 

   הרחבה לביטוח דירה שאינה תפוסה 

 כיסוי חשוב שיש לרכוש במידה והדירה אינה מיושבת למעלה מששים יום ברציפות.  

 במקרה והדירה אינה מיושבת למעלה מששים יום, הכיסוי הרגיל אינו תקף.

 

   הרחבה לבריכת שחיה

 כאשר בבית או בחצרו קיימת בריכת שחיה, חשוב לרכוש כיסוי מורחב לנושא הן בהיבט

 הכיסוי הביטוחי  לרכוש  והן בהיבט חבות כלפי צד שלישי. 

 

   ביטוח התכולה

 מכסה מפני נזקים אשר נגרמו לרכוש הנמצא בדירה או בבית המגורים כתוצאה מנזקים

 המכוסים ומפורטים  במסמך תנאי הפוליסה וכדוגמא: אש, פריצה וגניבה, נזקי טבע

 וגם רעידת אדמה באם נרכש כיסוי זה. 

 

   הרחבה לביטוח כל הסיכונים 

 ניתן להרחיב את הכיסוי המקיף לביטוח התכולה ולרכוש כיסוי כל הסיכונים המרחיב את

 הכיסוי המקיף.     

 

  ביטוח לתכשיטים

 ניתן לבטח תכשיטים במסגרת ביטוח התכולה בביטוח מקיף – ע"פ הסיכונים הרגילים

 המכוסים בביטוח הדירה  או בביטוח "כל הסיכונים" -ביטוח גם כנגד אובדן ומחוץ לשטח הדירה.

 

  ביטוח לדברי ערך, מצלמות, מחשבים

 ניתן לרכוש כיסוי בביטוח "כל הסיכונים" לפריטים יקרי ערך כמצלמות, מחשבים וכד'. 

 הכיסוי מורחב לכסות את הפריטים המבוטחים גם מחוץ לדירה.

 

  ביטוח רכוש בכספת בנק 

 ניתן לרכוש כיסוי לרכוש - תכשיטים ודברי ערך הנמצאים בכספת בנק.

 כיסוי זה יוזיל משמעותית  את עלות ביטוח לתכשיטים ודברי ערך.

 

   ביטוח אופניים 

  ניתן לרכוש כיסוי לביטוח "כל הסיכונים" לאופניים גם בעת הימצאם מחוץ לדירה.

 

   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 מכסה את חבותו של המבוטח ובני משפחתו כלפי צד שלישי על פי פקודת הנזיקין

 (נוסח חדש) בגין נזקי גוף או רכוש  אשר נגרמו עקב אירוע תאונתי שהתרחש בתחום

 הדירה או בכל רחבי הארץ ועל פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

 גבול האחריות של חברת הביטוח מופיע ברשימת הפוליסה.

 

   ביטוח תביעות כלפי עובדי משק הבית

 מכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדי משק הבית בגין מוות, מחלה או נזק לגוף אשר יגרמו לעובד משק הבית  בתקופת הביטוח . גבול האחריות של חברת הביטוח מופיע ברשימת הפוליסה.

 

  
 טופס הצעה לבטוח דירה בחברת הפניקס 

 

 פוליסת ביטוח דירה בחברת הפניקס 

 

 טופס הצעה לביטוח דירה בחברת הראל

 

 פוליסת ביטוח דירה בחברת הראל - אדירה כסף

 

 פוליסת ביטוח דירה בחברת הראל - אדירה זהב

 

עדכונים ומידע

27/02/2017 -   פנסיית חובה לעצמאים -  

על העצמאים לדאוג להפקדות לחיסכון

פנסיוני  משלהם בקופת גמל לקצבה

החל מ 1.1.2017

 

 

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

10/03/2017 -  

ביקורת: קרנות ברירת המחדל של האוצר :
כל התהליך הזוי - גם להמליץ על קרן פנסיה 
בניגוד לחוק וגם להעמיד את המעסיק
בדילמה שיכולה להפוך לחרב פיפיות כלפיו.


 

 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

3/04/2017 - הביטוח הסיעודי - הליכי תביעה

באתר גלובס:

הוראות חדשות  שנועדו לקצר ולפשט את הליכי

התביעה ולשמור על אובייקטיביות הבדיקה.