פנסיית חובה לעצמאים

 

 

במסגרת חוק ההסדרים נקבע , כי החל מה - 1.1.2017 מחויבים העצמאים לדאוג

להפקדות לחיסכון פנסיוני משלהם בקופת גמל לקצבה (כולל קרן פנסיה, קופת גמל

או ביטוח תגמולים לעצמאיים).  

 

 

חובת חיסכון פנסיוני לעצמאים נולדה למעשה מתוך הצורך לתת מענה למציאות חייה

של אוכלוסיית העצמאים, אשר בחרו להיות אדונים לעצמם,  ליזום, לפתח ולהתפתח

בכוחות עצמם ולא להיות תלויים באחרים.

אלא שכמו בכל בחירה, גם הבחירה להיות  עצמאי בשטח  נושאת עמה השלכות

שונות, כמו הצורך לדאוג באופן עצמאי לניהול הפיננסי העסקי והאישי, להכנסה

חודשית ולמשיכת רווחים, ולא פחות חשוב - לדאוג לעתיד הכלכלי והפנסיוני.

לאורך השנים, רבים מהעצמאים דאגו להתנהלות היומיומית של העסק, ופחות

להפקדת כספים לחיסכון פנסיוני עבורם  (וכפועל יוצא מכך, גם עבור משפחתם (בבוא

היום, עם צאתם לפנסיה, רבים מהם מצאו עצמם מתקשים לנהל את חייהם בכבוד

וברווחה, כפי שניהלו בעבר.

מסיבה זו, בין היתר, החליטה מדינת ישראל לחייב החל מינואר  2017 את אוכלוסיית

העצמאים, לדאוג לעצמם לחיסכון פנסיוני   (בהמשך להחלת פנסיית חובה לשכירים)

שיסייע בהבטחת עתידם הכלכלי והפנסיוני.

 

אז כמה צריך העצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני?   איך זה ישפיע על ההפקדות

שלו לביטוח לאומי?   מי פטור מהפקדה?   ומה לגבי הטבות מס?    התשובות לפניך.

 

שיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני

ההפקדות יתבצעו לקופת גמל לקצבה - כולל קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח תגמולים

לעצמאים -  על-פי השיעורים הבאים:

 

עבור חלק ההכנסה החייבת בהפקדה כהגדרתה בחוק, עד מחצית השכר הממוצע

במשק - 4.45% .

עבור חלק ההכנסה החייבת בהפקדה כהגדרתה בחוק,  מעל מחצית השכר

הממוצע במשק - 12.55% .

השכר הממוצע במשק מתעדכן מעת לעת. נכון לינואר 2017 הוא עומד על סך

של 9,673 ₪.

 

 

 לשם המחשה:  ישראל ישראלי,  עצמאי, בעל הכנסה חודשית של 6,000 ₪

 - כהכנסה חייבת בהפקדה - כמה יהיה עליו להפקיד לחיסכון פנסיוני?

 

 עבור סך של 4,732 ₪  המהווים 50% משכר ממוצע במשק יפקיד 4.45% שהם  210.57 ₪.

 

 עבור סך של 1,286 ₪ מעל מחצית שכר ממוצע במשק יפקיד 12.55% שהם  159.13 ₪.

 

סה"כ יפקיד  369.70 ₪.

 

 את הסכומים לחיסכון הפנסיוני יש להפקיד בכל שנת מס,  עד תום שנת המס עבורה

הם מופקדים.  במידה ומופקדים כספים לקופת גמל לקצבה,  הפקדות אלו תילקחנה

בחשבון כחלק מההפקדות המחויבות על פי חוק.

 

 

האם כל העצמאים חייבים להפקיד לחיסכון פנסיוני?

כמעט כולם.

ישנם עצמאים שחובת ההפקדה לא חלה עליהם וזאת במידה ובסוף

שנת המס טרם מלאו לעצמאי 21 שנים.

העצמאי הגיע לגיל פרישה מוקדמת (עפ”י חוק גיל פרישה).

לא חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם העצמאי כעוסק או אם ב - 1.1.2017 

מלאו לעצמאי 55 שנים.

 

ומה אם לא יופקדו כספים לחיסכון פנסיוני ?

במידה ולא יופקדו הכספים בשיעורים האמורים לחיסכון פנסיוני - החוק קובע מקרים

בהם עשויות להישלח התראות ע”י המרכז לגביית קנסות, ואף יוטלו קנסות על עצמאי

שלא הפקיד תשלומים כפי שדורש החוק.

 

האם ההפקדות לפנסיה נותנות מענה גם למצב אבטלה?

מצב אבטלה מוגדר בחוק כמצב בו עצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו או סגר את

עסקיו,  או מצב בו העצמאי הגיע לגיל פרישה כמשמעו בחוק גיל פרישה,  ואין לו הכנסה

החייבת בהפקדה. חלק מהתשלומים,  שיופקדו ע”י העצמאי לקופת גמל לקצבה

במהלך שנת המס, ייוחס למרכיב חיסכון למצב אבטלה. הוא יהיה הנמוך מבין אלה:

שליש מכל תשלום שהופקד לחיסכון הפנסיוני בקופת גמל לקצבה, במצטבר.

עד התקרה הנקובה בתקנות מס הכנסה מס הכנסה -  12,200  ₪

נכון לשנת 2017.

חשוב לזכור כי משיכת כספים במצב אבטלה עשויה להקטין את החיסכון

הפנסיוני הצפוי לגיל פרישה לעצמאי, לכן רצוי לשקול את המהלך באופן מושכל.

 

ומה בנוגע להטבות מס בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים?

עד כה, בכדי ליהנות מהטבת המס המרבית בגובה 4.5% מהכנסתו הקובעת של

העצמאי, היה עליו להפקיד 7% מהכנסתו הקובעת לקרן השתלמות. בעקבות התיקון

לחוק, עצמאי יכול להפקיד 4.5% מהכנסתו הקובעת לקרן השתלמות  ולקבל את

מלוא הטבת המס המרבית בשיעור של 4.5% ללא תלות צורך בהפקדה נוספת.

 

האם יחולו שנויים בתשלומים לביטוח לאומי?

שיעורי ההפקדות לביטוח לאומי עודכנו כחלק מהמהלך:

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,804 ₪, נכון ל -  1.1.2017

ישלם העצמאי 2.87% החל ב 1.1.2017-  דמי ביטוח לאומי ו - 3.10%

דמי ביטוח בריאות.

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת

בדמי ביטוח, ישלם העצמאי  % 12.83 החל ב -  1.1.2017  דמי ביטוח לאומי ו - 5%

דמי ביטוח בריאות.

האמור לעיל הינו תמצית בלבד של עיקרי הוראות החוק להתייעלות כלכלית

התשע"ז 2016 ) תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנת התקציב

2017  -  2018 או חוק ההסדרים"  ומטרתו מתן מידע כללי בלבד.

 

 

 נשמח לבדוק מהי התוכנית המתאימה לצרכיך

 

עדכונים ומידע

12/04/2022 - שירות חדש : ייעוץ רפואי און ליין

יעוץ מקוון מרופא משפחה או רופא ילדים - ללא השתתפות עצמית!,

ייעוץ עם רופא מומחה - תוך 3 ימי עסקים

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

30/03/2020 -  

סקירה אקטואלית שוק ההון מאת חזי כהן

כן אנחנו עוד עם הקורונה... 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

12/04/2022 - מענק לעצמאים בעלי שליטה

מבחן הכנסות התא המשפחתי בוטל.

הזכאות נמדדת על בסיס הכנסות בעל העסק בלבד.