קרנות פיצויים

 


קופה מרכזית לפיצויים משמשת אמצעי בידי המעסיק לצבירת כספי פיצויים (לצורך

 

תשלום פיצויי פיטורין לעובדיו). 
בקופה מרכזית לפיצויים - העמית הוא המעסיק בלבד ! 

קופה מרכזית לפיצויים מעניקה למעסיק יתרונות רבים. לדוגמא: 
כל הכספים שנצברים בקופה, לרבות רווחים, הם על שם המעסיק ובבעלותו,

הצבירה בקופה אינה על שם עובד/ים ספציפי/ים. 
רווחי הקופה עשויים לממן חלק מההתחייבויות של המעסיק בגין פיצויי פיטורין לעובדיו.

מועדי תשלומי המעסיק לקופה הינם גמישים: אין חובה (להבדיל מקופות אישיות

לפיצויים) שהתשלומים יהיו חודשיים ורצופים.

הפקדות המעסיק לקופה נחשבות למעסיק כהוצאה מוכרת לצרכי מס כבר במועד

ההפקדה בקופה (במגבלות התקרות שבחוק), למרות שכספים אלו טרם שולמו

בפועל כפיצויים לעובדים.
  

עדכונים ומידע

7/05/2018 - קופות הגמל וקרנות ההשתלמות סוגרות רבעון בתשואה שלילית

 

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

7/05/2018 -  

מאת עו''ד חיים קליר ושות:

מבוטח שחלה באפילפסיה ואיבד את כושר

עבודתו ומאבקו במערכת לקבלת סכום הוגן.
 


 

 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

15/01/2018 - עדויות על התנהלות ועדת

החריגים של קופת חולים כללית

כתבה באתר ישראל היום שישבת