ביטוח מקיף לעסקים
 

 

כבעלי עסק מסחרי הנכם חשופים לתקלות שונות, העלולות לגרום הפסד כספי ונזקים

ישירים ועקיפים.

בביטוח העסק מגוון כיסויים הנותנים מענה לצרכי המעסיקים במקרה שיגרמו להם נזקים

פיזיים לרכוש במשרד או בבית העסק, אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המעביד כלפי העובדים.

 

במסגרת ביטוחים אלו נכללים בין היתר ביטוחי רכוש לעסק, אובדן רווחים, אחריות

כלפי צד שלישי, חבויות מעבידים, חבות מוצר, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה,

כספים בהעברה, עבודות קבלניות ועוד.

 

ביטוחי החבויות נועדו להגן על בעלי עסקים, עובדים, מנהלים, דירקטורים ונושאי משרה

אחרים, מפני תביעות ביטוחיות, שמקורן במעשה רשלני, כשל או מחדל של מי מהם,

אשר בעקבותיו נגרם נזק לצד שלישי.

 

 נשמח לבדוק מהי התוכנית המתאימה לצרכיך
 

עדכונים ומידע

27/02/2017 -   פנסיית חובה לעצמאים -  

על העצמאים לדאוג להפקדות לחיסכון

פנסיוני  משלהם בקופת גמל לקצבה

החל מ 1.1.2017

 

 

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

10/03/2017 -  

ביקורת: קרנות ברירת המחדל של האוצר :
כל התהליך הזוי - גם להמליץ על קרן פנסיה 
בניגוד לחוק וגם להעמיד את המעסיק
בדילמה שיכולה להפוך לחרב פיפיות כלפיו.


 

 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

3/04/2017 - הביטוח הסיעודי - הליכי תביעה

באתר גלובס:

הוראות חדשות  שנועדו לקצר ולפשט את הליכי

התביעה ולשמור על אובייקטיביות הבדיקה.