ביטוח חבויות
 

 ביטוח חבויות הוא ביטוח אחריות חוקית המגן על צד שלישי במקרה שנגרם לו נזק הקשור

 אליכם בהתאם לגובה האחריות בפוליסה. 

 1. חבות צד ג' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 פוליסת חבות צד ג' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מכסה רשלנות כתוצאה מנזק תאונתי

 של אדם או חברה שנגרם לצד שלישי וגרם לו לנזק לגוף או רכוש במהלך הביטוח.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי חשוב לעסק, חברה או ארגון בו קיים סיכון כלשהו לפגיעה

 בלקוחות או בשכנים וכן לבעלי נכסים, דירות וכלי רכב, למעט נזק לעובדי החברה.

 2. אחריות מעבידים – חבות מעבידים
 חבות מעבידים מגן על המעסיק עקב רשלנותו מפני תביעת עובד שנפגע בתאונת עבודה.

 חשוב לציין כי פוליסת חבות מעבידים באה כביטוח משלים בנוסף לסכומי פיצויים אשר

 משולמים לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא במקומם. הפוליסה משלמת פיצויים

 גם בגין מחלות מקצוע.

 3. אחריות המוצר – ביטוח חבות המוצר
 פוליסת ביטוח חבות המוצר מבטיחה לכם כיסוי במקרה של תביעות הקשורות למוצר פגום

 שטופל ו/או שייצרתם אותו ו/או סופק על ידי העסק שלכם ויצא משליטתכם. ושגרם למבוטח

 לנזק של מחלה, נזק גופני, מוות, אובדן או נזק לרכוש כתוצאה משימוש במוצר.
 פוליסה זו מכסה מקרים שבהם גם אם מוגשת נגדכם תביעה כתוצאה מפגם במוצר

 שאינכם אחראיים ישירות להיווצרותו, עדיין עליכם לפצות את האדם או האנשים שנגרמו

 לו נזקים בגין כך.

 4. אחריות מקצועית – חבות מקצועית
 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכסה חבות של אדם / חברה / מנהלים בחברה ועובדים,

 אשר כשלו בביצוע עבודתם המקצועית כתוצאה מרשלנות או טעות שגרמה נזק לצד שלישי

 (לקוח, ספק) נזק גופני, נזק לרכוש או נזק כספי טהור.
 בשנים האחרונות גברה המודעות לביטוח אחריות מקצועית ( חבות מקצועית )

 בשל גידול מתמיד בהגשת תביעות נגד אנשי מקצוע.
 מתי כדאי לבחון ביטוח חבות מקצועית ? ביטוח אחריות מקצועית רלוונטי לבעל /ת מקצוע

 הרוצה להבטיח הגנה משפטית במקרה של תביעה בגין טעות או רשלנות.

 ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, ביטוח אחריות מקצועית למטפל אלטרנטיבי,

 ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, ביטוח אחריות מקצועית לנותני שירותים ועוד.
 חשוב לדעת - חבות מקצועית רלוונטי גם לפורשים מהמקצוע : איש מקצוע הפורש - מקצועו

 נותר חשוף לתביעות רשלנות מקצועית בגין שירות שביצע בעבר.

 לכן יש לשקול בחיוב רכישת ביטוח חבות מקצועית ולפרוש מהמקצוע עם שקט נפשי.

 5. ביטוח אחריות מוסכים – חבות מוסכים
 ביטוח חבות מוסכים הינו ביטוח ייחודי לפי עיסוק וכוללת מוסכי פחחות, מוסכי רכב,

 פנצ'ריות, טיפולי זגגות וכו'. פוליסת ביטוח חבות מוסכים רלוונטית לכל מוסך המטפל,

 מתקן, משפץ ונותן שירות מקצועי לרכב הנשאר בתחום אחריותו ובתוך המוסך עצמו

 לאורך כל משך הטיפול ועד להשבתו לבעליו. כיסוי ביטוחי של חבות מוסכים מבוסס

 על אירוע ביטוחי שחל בפרק הזמן שכלי הרכב נמצא באחריות המוסך המטפל.

 

עדכונים ומידע

12/04/2022 - שירות חדש : ייעוץ רפואי און ליין

יעוץ מקוון מרופא משפחה או רופא ילדים - ללא השתתפות עצמית!,

ייעוץ עם רופא מומחה - תוך 3 ימי עסקים

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

30/03/2020 -  

סקירה אקטואלית שוק ההון מאת חזי כהן

כן אנחנו עוד עם הקורונה... 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

12/04/2022 - מענק לעצמאים בעלי שליטה

מבחן הכנסות התא המשפחתי בוטל.

הזכאות נמדדת על בסיס הכנסות בעל העסק בלבד.