ביטוח רכוש
 

 בביטוחי רכוש אנו מבחינים בין ביטוח בפני נזקים ישירים, לביטוח בפני נזקים עקיפים.

 הנזק הישיר הוא נזק ממשי לרכוש (כמו סחורות שעלו באש).
 הנזק העקיף נובע מהנזק הישיר, והוא כרגיל נזק כלכלי (כגון הפסד הכנסות לחנות

 שנסגרה עקב דליקה).

 לעניין הנזקים הישירים, כאן קיימות שתי צורות של כיסוי ביטוחי, באחת, מפרטים

 המבטחים בפני אלו סיכונים הם מבטחים, ובאחר, המבטחים מתחייבים לכסות

 כל נזק פתאומי ובלתי צפוי לרכוש, אלא אם נקבע במפורש כי אותו נזק לא יכוסה.

 דרך זו מכונה בשפה המקצועית ''כל הסיכונים''.

 כך - לדוגמא, מקובל לבטח מבנים בפני סיכונים מפורשים (אש, ברק, התפוצצות,

 רעידת אדמה, סופה וסערה, שיטפון, נזקי נוזלים, פריצה וכד'), בעוד תכשיטים

 מקובל לבטח במתכונת ''כל הסיכונים''. היות ובביטוח ''כל הסיכונים'' אין כרגיל

 חריג לאיבוד רכוש, הרי אם אבד תכשיט שבוטח במתכונת "כל הסיכונים" -

 יהיה הנזק מכוסה.

 

עדכונים ומידע

01/03/2019 - יתרונות "הפניקס זהיר"

תוכנית ביטוח לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.

נשמח לתת הצעה המתאימה לצרכיך ולכיסך.

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

21/08/2018 -  

כתבה בעיתון גלובס:

במחצית הראשונה של השנה מוביל אלטשולר

שחם, ובולטים לחיוב אקסלנס, מנורה מבטחים

וכלל ביטוח

 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

15/01/2018 - עדויות על התנהלות ועדת

החריגים של קופת חולים כללית

כתבה באתר ישראל היום שישבת